Ethiopië

Wereldwijd erkend voor zijn voortdurende humanitaire rampen, is de armoedecyclus in Ethiopië de laatste decennia nog extremer geworden. Naarmate de bevolking van Ethiopië gestaag is gegroeid, is er een verhoogde druk op reeds aangetaste landbouw- en bosgebieden die Ethiopië in een verdere crisis dreigen te duwen.

We hebben geholpen om vier grote community-kinderdagverblijven op te richten in het zuidwesten van het land, samen met nog eens twintig community-kinderdagverblijven. Deze coöperatieve kwekerijen maken de distributie mogelijk van ongeveer 260000 zaailingen per regenseizoen. Ze spelen een cruciale rol bij het voeden van speciaal geselecteerde bomen die helpen bij het repareren en voeden van geërodeerde bodems en landschappen, waardoor er voor toekomstige generaties rijp land is voor duurzame landbouw.

Naast het planten van bomen, zijn projecten consequent betrokken bij het trainen van leden van de gemeenschap in Agroforestry, Boomkwekerijbeheer, Duurzame landbouw en Landgebruikspraktijken. In West-Centraal-Ethiopië is de innovatieve coöperatieve unie van koffieboeren een partnerschap aangegaan met onze projectleiders aan de basis. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat meer dan tweehonderdvijftigduizend leden van de gemeenschap betrokken zijn bij het planten van bomen.

Het succes van deze projecten leidde tot een toezegging van Ethiopische gemeenten om de toenemende problemen van armoede aan te pakken, wat op zijn beurt de productiviteit in nog drie gemeenschappen in Noord-Ethiopië heeft verbeterd.