Kenia

Teams in Centraal- en West-Kenia zijn succesvol geweest in het planten van meer dan vier en een half miljoen zaden.

Deze uitstekende prestatie werd mogelijk gemaakt door de oprichting van strategische demonstratieboerderijen. Via deze boerderijen hebben de lokale bevolking en leden van de gemeenschap vakkundig inzicht en begrip verworven van de technieken die betrekking hebben op agroforestry en het creëren van duurzame landbouw.

Dit heeft ertoe geleid dat meer dan drie miljoen zaden worden gedistribueerd naar tweehonderd lokale scholen en vrouwengroepen die plantprojecten beschouwen als een hulpmiddel voor economische groei op de lange termijn.