Algemene Voorwaarden

Hoofd van de overeenkomst

Tussen

[{{company_name}} wiens adres is {{adres}}]

En

HET GROENE BEROEP VAN DE AARDE (Een Engelse besloten vennootschap beperkt door garantie zonder aandelenkapitaal en gebruik van 'beperkte' vrijstelling - geregistreerd bij bedrijfsnummer: 07745907) waarvan het geregistreerde kantooradres Hollinwood Business Centre, Albert Street, Oldham, Manchester is OL8 3QL

1. Invoering

1.1 Deze Heads of Agreement beschrijven het wederzijdse begrip van de belangrijkste voorwaarden van een overwogen langlopend contract zoals voorgesteld tussen de Green Earth Appeal ("GEA") en [esigcf7 formid = "7237" veld_id = "tekst- 411 ″] (“{{abbreviated_company_name}}”) (de “partijen”), die wordt voorgesteld om een ​​optie voor {{abbreviated_company_name}} toe te staan ​​om te fungeren als een kanaal namens donaties van zijn eindklanten die wensen zorgen voor het planten van bomen namens die eindklant om de bijbehorende milieueffecten van de aankoop van de producten / diensten van {{abbreviated_company_name}} door die eindklant te compenseren. Dit zal deel uitmaken van de "Carbon Free Dining" -certificering van {{abbreviated_company_name}} die naar verwachting zal worden verkocht aan de eindklanten van {{abbreviated_company_name}} met behulp van de 'Lightspeed Restaurant Software' die GEA zal leveren aan {{abbreviated_company_name} } (onder voorbehoud van {{abbreviated_company_name}} hierbij akkoord te gaan met alle relevante Lightspeed Algemene voorwaarden), gedeeltelijk (namens GEA) om administratief gemak van het verzamelen van donaties en gerelateerde boekhouding mogelijk te maken.

1.2 Deze hoofden van overeenkomsten zijn bedoeld om:

1.2.1 juridisch bindend voor de partijen; en

1.2.2 persoonlijk voor de partijen (zodat ze niet door een van beide partijen kunnen worden toegewezen of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij).

1.3 Elke persoon die beweert deze hoofden van overeenkomsten aan te gaan, garandeert dat hij / zij de bevoegdheid heeft om deze hoofden van overeenkomsten aan te gaan (namens de partij die zij vertegenwoordigen) en dat zodra deze door hem / haar is ondertekend, deze juridisch bindend is (op de partij die zij vertegenwoordigen).

1.4 Elke partij zal zijn eigen kosten dragen voor het aangaan van deze hoofden van overeenkomsten.

2. Algemene bedoeling

2.1 {{abbreviated_company_name}} stemt ermee in dat het op een bonafide manier actief zal deelnemen aan het relevante GEA-initiatief.

2.2 Door deel te nemen met GEA, tenzij een klant (alleen) de optie weigert, voegt {{abbreviated_company_name}} een vrijwillige £ 0.99 / € 0.99 / $ 1.25 USD-donatie namens de eindklant toe aan elke factuur / factuur / aankoop die doorgaat zijn 'Lightspeed Restaurant Software' elektronisch verkooppuntsysteem.

2.3 {{abbreviated_company_name}} machtigt Lightspeed om GEA regelmatig de relevante gegevens te verstrekken die het aantal facturen bevatten die beide (i) bevatten; en (ii) die opteerde voor de £ 0.99 / € 0.99 / $ 1.25 USD-donatie - zodat GEA het aantal bomen kan berekenen dat GEA namens zijn eindklanten voor de relevante periode moet planten, op basis van de datum opgegeven.

2.4 GEA zal het planten van een enkele boom voor elke negenennegentig Britse pence / negenennegentig euro / honderd en vijfentwintig Amerikaanse cent (£ 0.99 / € 0.99 / $ 1.25 USD) vergemakkelijken door een donatie van {{abbreviated_company_name}} klanten, binnen zeven (≤7) dagen na betaling door {{abbreviated_company_name}} (namens de eindklanten) van de relevante som (en) aan GEA. Als GEA een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomstkoppen uitbesteedt, inclusief (maar niet beperkt tot) het planten van bomen, blijft hij primair aansprakelijk voor {{abbreviated_company_name}} voor al zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomstkoppen.

2.5 GEA zal vervolgens onmiddellijk {{abbreviated_company_name}} erkennen door middel van een formeel donatiebewijs voor bedragen die door GEA zijn ontvangen en het aantal te planten bomen weerspiegelen.

2.6 Koolstofvastleggingspercentages zijn gebaseerd op onderzoek door dr. Lester R. Brown en zullen onafhankelijk worden geverifieerd door EquitableLaw.com (de Engelse advocaten van GEA).

3. Rol van de partners

3.1 GEA zal;

3.1.1, in overeenstemming met {{abbreviated_company_name}}, actief hun relatie met {{abbreviated_company_name}} promoten;

3.1.2 helpen bij het indienen van {{abbreviated_company_name}} milieuonderscheidingen met betrekking tot hun betrokkenheid bij GEA;

3.1.3 levert op zijn kosten een unieke bestemmingspagina op zijn website (bijvoorbeeld www.carbonfreedining.org/{{abbreviated_company_name}}), met details over het Carbon Free Dining-initiatief, informatie over het planten van bomen en verwachte CO2-opslag van het programma;

3.1.4 autoriseert het gebruik van GEA-branding voor {{abbreviated_company_name}} gebruik op het web, in druk en in de media;

3.1.5 autoriseert het gebruik van GEA-branding door {{abbreviated_company_name}} klanten, wanneer gebruikt in combinatie met de eigen programmabranding van {{abbreviated_company_name}};

3.1.6 gebruikt een netwerk van gerenommeerde niet-gouvernementele organisaties en liefdadigheidsinstellingen om alle bomen van de eindklanten van {{abbreviated_company_name}} te planten;

3.1.7 bestelt en betaalt voor alle {{abbreviated_company_name}} bomen binnen achtentwintig (≤ 28) dagen na ontvangst van betaling via {{abbreviated_company_name}};

3.2 {{abbreviated_company_name}} zal:

3.2.1 regelt onmiddellijk de betaling van de donaties van zijn eindklanten aan GEA binnen veertien (≤ 14) dagen na het begin van elke kalendermaand;

3.2.2 markt en zijn 'Carbon Free Dining'-initiatief uitvoeren voor zijn eindklanten om een ​​maximale participatie te garanderen;

3.2.3 bevordert actief hun relatie met GEA (waar van toepassing); en

3.2.4 staat het gebruik van de {{abbreviated_company_name}} branding toe die GEA kan gebruiken op overeengekomen webpagina's, print en in de media.

4. Duur, beëindiging en schending

4.1 Deze hoofden van overeenkomsten werken voor onbepaalde tijd voortlopend voort, vanaf de periode dat ze zijn aangegaan en voor een minimumperiode van [esigcf7 formid = "7237" veld_id = "menu-234" daarna, tenzij en totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met de rest van deze paragraaf 4.

4.2 Elke partij kan deze overeenkomstsluitende partijen beëindigen door de andere partij ten minste negentig (≥90) dagen van tevoren op de hoogte te stellen en op elk moment op of na de genoemde minimumperiode te vervallen (behalve als beide partijen schriftelijk overeenkomen om deze hoofden van overeenkomsten te beëindigen, kan beëindiging met elkaar worden overeengekomen binnen een kortere opzegtermijn).

4.3 Tijdens een opzeggingstermijn komen beide partijen overeen hun rollen te blijven uitvoeren (zoals uiteengezet in sectie 3 van deze hoofden van overeenkomsten).

4.4 In het geval dat {{abbreviated_company_name}} insolvent wordt, in administratie gaat, of om welke reden dan ook stopt of niet kan handelen, wordt deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd na schriftelijke kennisgeving van GEA.

4.5 In het geval dat GEA insolvent wordt, in administratie gaat, niet in staat is om bomen te planten in naam van de eindklanten van {{abbreviated_company_name}} of ophoudt of om welke reden dan ook niet kan handelen, wordt deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd op {{ schriftelijke kennisgeving van abbreviated_company_name}}.

5. Door ijverigheid

Na het ontvangen van geld van {{abbreviated_company_name}}, zal GEA onmiddellijk zorgen voor een passende verificatiebrief door zijn Engelse advocaten (EquitableLaw.com), waarin het juiste gebruik van de donaties van {{abbreviated_company_name}} wordt bevestigd voor de doel waarvoor het was bedoeld.

6. Rechtskeuze / jurisdictie enz.

6.1 Op deze overeenkomstkoppen is Engels recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland

6.2 Als een rechtbank een bepaling van deze hoofden van overeenkomsten ongeldig of niet-afdwingbaar vindt, worden de rest van deze hoofden van overeenkomsten zo geïnterpreteerd dat ze de bedoeling van de partijen het beste kunnen uitvoeren.