Algemene Voorwaarden

Hoofd van de overeenkomst

Tussen

[{{company_name}} wiens adres is {{adres}}]

En

Carbon Free Dining  (An English Private Company Limited by Warranty - Registered With Company No.: 12441291), met als geregistreerd adres Hollinwood Business Centre, Albert Street, Oldham, Manchester OL8 3QL

1. Invoering

1.1 Deze hoofden van overeenkomsten beschrijven het wederzijdse begrip van de belangrijkste voorwaarden van een overwogen langlopend contract zoals voorgesteld tussen Carbon Free Dining ("CFD") en {{company_name}} ("{{abbreviated_company_name}}" ) (de "partijen"), die wordt voorgesteld om een ​​optie voor {{abbreviated_company_name}} toe te staan ​​om te fungeren als een kanaal namens donaties van eindklanten die ervoor willen zorgen dat bomen namens die eindklant worden geplant om de bijbehorende milieueffecten van de aankoop van de producten / diensten van {{abbreviated_company_name}} door die eindklant te compenseren. Dit zal deel uitmaken van de "Carbon Free Dining" -certificering van {{abbreviated_company_name}} die naar verwachting zal worden verkocht aan de eindklanten van {{abbreviated_company_name}} met behulp van de 'Lightspeed Restaurant Software' die CFD zal verstrekken aan {{abbreviated_company_name} } (onder voorbehoud van {{abbreviated_company_name}} hierbij akkoord te gaan met alle relevante Algemene voorwaarden van Lightspeed), gedeeltelijk (namens CFD) om administratief gemak van het verzamelen van donaties en gerelateerde boekhouding mogelijk te maken.

1.2 Deze hoofden van overeenkomsten zijn bedoeld om:

1.2.1 juridisch bindend voor de partijen; en

1.2.2 persoonlijk voor de partijen (zodat ze niet door een van beide partijen kunnen worden toegewezen of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij).

1.3 Elke persoon die beweert deze hoofden van overeenkomsten aan te gaan, garandeert dat hij / zij de bevoegdheid heeft om deze hoofden van overeenkomsten aan te gaan (namens de partij die zij vertegenwoordigen) en dat zodra deze door hem / haar is ondertekend, deze juridisch bindend is (op de partij die zij vertegenwoordigen).

1.4 Elke partij zal zijn eigen kosten dragen voor het aangaan van deze hoofden van overeenkomsten.

2. Algemene bedoeling

2.1 {{abbreviated_company_name}} stemt ermee in dat het actief en op bonafide wijze zal deelnemen aan het relevante CFD-initiatief.

2.2 Door deel te nemen aan CFD, tenzij een klant (alleen) de optie weigert, voegt {{abbreviated_company_name}} een vrijwillige £ 0.99 / € 0.99 / $ 1.25 USD-donatie namens de eindklant toe aan elke factuur / factuur / aankoop die door zijn Elektronisch verkooppuntsysteem 'Lightspeed Restaurant Software'.

2.3 {{abbreviated_company_name}} machtigt Lightspeed om regelmatig aan CFD de relevante gegevens te verstrekken die het aantal facturen bevatten die beide (i) bevatten; en (ii) die opteerde voor de £ 0.99 / € 0.99 / $ 1.25 USD-donatie - zodat CFD het aantal bomen kan berekenen dat CFD namens zijn eindklanten voor de relevante periode moet planten, op basis van de datum verstrekt.

2.4 CFD zal het planten van een enkele boom vergemakkelijken voor elke schenking van Ninety Nine British Pence / Ninety Nine Euros / One Hundred and Twenty Five United States Cents (£ 0.99 / € 0.99 / $ 1.25 USD) door de eindklanten van {{abbreviated_company_name}} , binnen zeven (≤7) dagen na betaling door {{abbreviated_company_name}} (namens de eindklanten) van de relevante som (nen) aan CFD. Als CFD een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomsthoofden uitbesteedt, inclusief (maar niet beperkt tot) het bewerkstelligen van het planten van bomen, blijft zij primair aansprakelijk jegens {{abbreviated_company_name}} voor al haar verplichtingen onder deze Overeenkomsthoofden.

2.5 CFD zal vervolgens onmiddellijk {{abbreviated_company_name}} erkennen door middel van een formeel donatiebewijs voor bedragen die door CFD zijn ontvangen met een weergave van het aantal bomen dat moet worden geplant.

2.6 Koolstofvastleggingspercentages zijn gebaseerd op onderzoek door Dr. Lester R. Brown en zullen onafhankelijk worden geverifieerd door EquitableLaw.com (Engelse solicitors van CFD).

3. Rol van de partners

3.1 CFD zal;

3.1.1, in overeenstemming met {{abbreviated_company_name}}, actief hun relatie met {{abbreviated_company_name}} promoten;

3.1.2 helpen bij het indienen van {{abbreviated_company_name}} milieuonderscheidingen met betrekking tot hun betrokkenheid bij CFD;

3.1.3 levert op zijn kosten een unieke bestemmingspagina op zijn website (bijvoorbeeld www.carbonfreedining.org/{{abbreviated_company_name}}), met details over het Carbon Free Dining-initiatief, informatie over het planten van bomen en verwachte CO2-opslag van het programma;

3.1.4 autoriseren van het gebruik van CFD-branding voor {{abbreviated_company_name}} gebruik op het web, in print en in de media;

3.1.5 autoriseren van het gebruik van CFD-branding door {{abbreviated_company_name}} klanten, indien gebruikt in combinatie met de eigen programmabranding van {{abbreviated_company_name}};

3.1.6 gebruikt een netwerk van gerenommeerde niet-gouvernementele organisaties en liefdadigheidsinstellingen om alle bomen van de eindklanten van {{abbreviated_company_name}} te planten;

3.1.7 bestelt en betaalt voor alle {{abbreviated_company_name}} bomen binnen achtentwintig (≤ 28) dagen na ontvangst van betaling via {{abbreviated_company_name}};

3.2 {{abbreviated_company_name}} zal:

3.2.1 onmiddellijk de betaling van zijn eindklantengiften aan CFD regelen binnen veertien (≤ 14) dagen na het begin van elke kalendermaand;

3.2.2 markt en zijn 'Carbon Free Dining'-initiatief uitvoeren voor zijn eindklanten om een ​​maximale participatie te garanderen;

3.2.3 hun relatie met CFD actief promoten (indien van toepassing); en

3.2.4 autoriseren het gebruik van {{abbreviated_company_name}} branding voor CFD om te gebruiken op overeengekomen webpagina's, print en in de media.

4. Duur, beëindiging en schending

4.1 Deze hoofden van overeenkomsten werken voor onbepaalde tijd voortlopend, vanaf de periode dat zij zijn aangegaan en gedurende een minimumperiode van 30 dagen daarna, tenzij en totdat zij worden beëindigd in overeenstemming met de rest van dit lid 4.

4.2 Elke partij kan deze overeenkomstsluitende partijen beëindigen door de andere partij ten minste negentig (≥90) dagen van tevoren op de hoogte te stellen en op elk moment op of na de genoemde minimumperiode te vervallen (behalve als beide partijen schriftelijk overeenkomen om deze hoofden van overeenkomsten te beëindigen, kan beëindiging met elkaar worden overeengekomen binnen een kortere opzegtermijn).

4.3 Tijdens een opzeggingstermijn komen beide partijen overeen hun rollen te blijven uitvoeren (zoals uiteengezet in sectie 3 van deze hoofden van overeenkomsten).

4.4 In het geval dat {{abbreviated_company_name}} insolvent wordt, in administratie gaat, of om welke reden dan ook stopt of niet kan handelen, wordt deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd na schriftelijke kennisgeving van CFD.

4.5 In het geval dat CFD insolvent wordt, in administratie gaat, niet in staat is om bomen te planten namens de eindklanten van {{abbreviated_company_name}} of ophoudt of om welke reden dan ook niet kan handelen, wordt deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd op {{ schriftelijke kennisgeving van abbreviated_company_name}}.

5. Door ijverigheid

Na het ontvangen van geld van {{abbreviated_company_name}}, zal CFD onmiddellijk zorgen voor een passende verificatiebrief door haar Engelse advocaten (EquitableLaw.com), waarin het juiste gebruik van de donaties van {{abbreviated_company_name}} wordt bevestigd voor de doel waarvoor het was bedoeld.

6. Rechtskeuze / jurisdictie enz.

6.1 Op deze overeenkomstkoppen is Engels recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland

6.2 Als een rechtbank een bepaling van deze hoofden van overeenkomsten ongeldig of niet-afdwingbaar vindt, worden de rest van deze hoofden van overeenkomsten zo geïnterpreteerd dat ze de bedoeling van de partijen het beste kunnen uitvoeren.