Carbon Free Dining 

Aanbevolen mediavermeldingen

Als dank voor het helpen verspreiden van het woord over Carbon Free Dining
alle bedrijven die te vinden zijn op onze media-pagina
hebben een levensveranderende fruitboom voor hun rekening geplant in de ontwikkelingslanden, zonder kosten.

De geplante fruitbomen zorgen voor voedsel, onderwijs en inkomsten voor enkele van de armste gemeenschappen ter wereld,
en kansen bieden die dat het hardst nodig hebben.