Oeganda

Oeganda staat voor een uniek probleem, omdat slechts een kwart van de totale landmassa geschikt is voor teelt. Als je hieraan toevoegt, is een steeds groter wordende bevolking die afhankelijk is van brandhout voor brandstof en ontbossing een kritiek probleem in Oeganda geworden. Naarmate de bodem degradeert en de beschikbare landbouwgrond steeds minder wordt, wordt van de boeren nog steeds verwacht dat ze dezelfde hoeveelheid gewasopbrengst leveren.

Toekomstgerichte organisaties zijn tot dit probleem gekomen en zijn bezig met het verspreiden van tweehonderdduizend zaden om gemeenschappen te helpen bij de productie van brandhout en veevoer. Dit op zijn beurt zal de negatieve bodemkwaliteit omkeren en de vruchtbaarheid van het land verbeteren.

Met het oog op de toekomst hebben onze partnergroepen negentig kwekerijen in Oeganda opgericht om de distributie van meer dan vier en een half miljoen zaden mogelijk te maken. De boomplantprojecten zijn goed ontvangen in de gemeenschappen en trainingen voor boomkwekerijbeheer en agroforestry-workshops hebben bijgedragen tot het planten van een record van zevenhonderdduizend bomen.